Dane podstawowe

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku Imię i nazwisko Dyrektora: Beata Pawłowska adres: ul. Nowomiejska 25 87-800 Włocławek Telefon: +4854 2329950 Fax: +4854 2329957 Poczta elektroniczna: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl Strona internetowa: www.ckziu.wloclawek.pl REGON: 000214592

Inspektor ds. ochrony danych osobowych - Jadwiga Olejniczak adres e-mail:  jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl tel.  54 427-01-58

W skład zespołu wchodzą:

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Imię i nazwisko Dyrektora: Beata Pawłowska adres: ul. Nowomiejska 25 87-800 Włocławek Telefon: +4854 2329950 Fax: +4854 2329957 Poczta elektroniczna: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl Strona internetowa: www.ckziu.wloclawek.pl REGON: 341390899

Centrum Kształcenia Praktycznego Imię i nazwisko Dyrektora: Beata Pawłowska adres: ul. Ogniowa 2 87-800 Włocławek Telefon: +4854 4112690 Fax: +4854 4112690 Poczta elektroniczna: ckp@ckziu.wloclawek.pl Strona internetowa: www.ckziu.wloclawek.pl REGON: 360947692

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego Imię i nazwisko Dyrektora: Beata Pawłowska adres: ul. Nowomiejska 25 87-800 Włocławek Telefon: +4854 2329953 Fax: +4854 2329957 Poczta elektroniczna: oddz@ckziu.wloclawek.pl Strona internetowa: www.ckziu.wloclawek.pl REGON: 360947574

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Imię i nazwisko Dyrektora: Beata Pawłowska adres: ul. Nowomiejska 25 87-800 Włocławek Telefon: +48 732 668 987 Fax: +4854 2326307 Poczta elektroniczna: odn@ckziu.wloclawek.pl Strona internetowa: www.ckziu.wloclawek.pl REGON: 360947500

Szkoła Policealna Nr 4 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Imię i nazwisko Dyrektora: Beata Pawłowska adres: ul. Nowomiejska 25 87-800 Włocławek Telefon: +4854 2329950 Fax: +4854 2329957 Poczta elektroniczna: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl Strona internetowa: www.ckziu.wloclawek.pl REGON: 341383280

SPOSOBY I KOLEJNOŚĆ PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych informujemy, że 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku. Dane do kontaktu:
  • nr telefonu: 54 232 99 50;
  • nr telefonu fax: 54 232 99 57;
  • listownie na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Nowomiejska 25, 87-800 Włocławek;
  • email: sekretariat@ckziu.wloclawek.pl.
2) i Inspektorem Ustawicznego ochrony we danych osobowych Włocławku w jest Centrum pani Kształcenia Jadwiga Zawodowego Olejniczak. Dane do kontaktu:
  • Nr telefonu: 54 427 01 58
  • Adres e-mail: jolejniczak@cuwpo.wloclawek.pl
  • listownie na  adres:  Centrum  Usług  Wspólnych  Placówek  Oświatowych,    Wojska Polskiego 27, 87-800 Włocławek.
3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO przetwarzane będą w celu wypełnienia przez administratora zadań określonych w przepisach szczególnych np.: wydania decyzji administracyjnej, postanowienia lub innego działania wynikającego z przepisów prawa. 4. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi np.: sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pani/Pana dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, telekomunikacyjne, pocztowe i inne, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana praw. 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. 6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych, może je Pani/Pan sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Ma Pani/Pan także prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 7. Podania Pani/Pana   danych  wymaga  ustawa,  na  podstawie  której  działa  Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 8. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.  Jednostka obsługująca tj. Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych we Włocławku opublikowała na stronie BIP sprawozdania finansowe za 2018 rok dla: CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO WE WŁOCŁAWKU

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>