Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2018-09-18 09:13:29 Ogłoszenie o sprzedaży maszyn i urządzeń Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku, ul Nowomiejska 25 – ogłasza sprzedaż maszyn i urządzeń. Nazwa i siedziba sprzedawcy: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nowomiejska 25 tel. Kontaktowy: -  … Szczegóły
2 2018-08-30 09:20:24 Starszy specjalista d/s BHP w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku Szczegóły
3 2018-06-26 14:42:49 Robotnik gospodarczy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku Szczegóły
4 2018-04-09 10:24:55 Kontrola Powiatowej Inspekcji Sanitarnej we Włocławku (odbiór pracowni kosmetycznej) Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: Powiatowa Inspekcja Sanitarna we Włocławku Zakres kontroli: odbiór pracowni kosmetycznej Okres objęty kontrolą: 19-26.03.2018r. Termin kontroli: 19.03.2018r. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne do wglądu w placówce Szczegóły
5 2018-03-02 08:12:01 Majątek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na rok 2017 „Informacje na temat zmian w majątku dostępne są do wglądu w siedzibie placówki.” Szczegóły
6 2018-03-02 08:08:28 Majątek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na rok 2016 „Informacje na temat zmian w majątku dostępne są do wglądu w siedzibie placówki.” Szczegóły
7 2018-03-01 08:59:14 Kontrola ZUS Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: O/ZUS Toruń KPS Zakres kontroli: Zakres według upoważnienia Okres objęty kontrolą: 09.01.2018r. - 19.01.2018r. Termin kontroli: 22.01.2018r. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne do wglądu w placówce Szczegóły
8 2018-03-01 08:54:45 Ocena stanu sanitarnego szkoły Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: PPIS we Włocławku Zakres kontroli: Ocena stanu sanitarnego szkoły Okres objęty kontrolą: 23.10.2017r. Termin kontroli: 23.10.2017r. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne do wglądu w placówce Szczegóły
9 2018-03-01 08:51:15 Kontrola stanu BHP i stanu sanitarnego placówki Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: PPIS we Włocławku Okres objęty kontrolą: 28.10.2016r. - 19.11.2016r. Termin kontroli: 20.12.2016r. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne do wglądu w placówce Szczegóły
10 2018-03-01 08:45:11 Kontrola obiektu budowlanego Jednostka kontroli zewnętrznej/wewnętrznej: PINB Włocławek Zakres kontroli: Kontrola obiektu budowlanego powyżej pw. 2000m Okres objęty kontrolą: Obiekt budowlany Termin kontroli: 03.07.2015r. Dokumentacja i przebieg kontroli: Dostępne do wglądu w placówce Szczegóły
« 1 2 3 »